หมายเลข ID หัวข้อ : 00188264 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

ให้ใช้ Photo Sharing Plus ในการแสดง รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง ใน Bravia TV ของท่าน

  ด้วย Photo Sharing Plus, ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ ดู และบันทึกรูปถ่าย วิดีโอ และเพลงที่ท่านชื่นชอบในทีวีของท่านได้ โดยการใช้อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น.

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ : Photo Sharing Plus, ที่เคยมีใน Android TV บางรุ่น, จะใช้ไม่ได้แล้วในตอนนี้สำหรับ Android TV ทุกรุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการอื่นที่จะดูคอนเทนท์ในทีวี ให้อ้างอิงกับ:วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์โมบาย บนหน้าจอทีวี
  • สำหรับทีวีอื่น ๆ: ให้อ้างอิงกับคู่มือเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับ Photo Sharing Plus ได้หรือไม่.

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อกับแฟลชไดร์ฟ USB ที่จะเก็บรูปถ่ายได้ถึง 50 ภาพ.
  • จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต ได้พร้อมกันถึง 10 เครื่อง เข้ากับทีวี.
  • ขนาดของไฟล์สูงสุดของแต่ละรูปภาพคือ 20 MB.
  • ท่านสามารถจะใส่เสียงเพลงแบคกราวด์เข้าไปได้เช่นกัน โดยมีขนาดสูงสุดคือ 30 MB.
  • รองรับเบราเซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Android™ 2.3 หรือที่ใหม่กว่าได้.
  • รองรับเบราเซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS ; แต่บางฟังก์ชันจะไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ของท่าน.
  • เพลงไม่สามารถจะเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างได้. วิดีโอไม่สามารถเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ iOS ได้.

  การเซ็ตอัป

  1. เปิดการทำงานของ Renderer Function ของทีวีของท่าน
   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. ในหมวดของ System Settings เลือกที่ Set-up.
   5. ในหมวดของ Set-up เลือกที่ Network.
   6. ในหมวดของ Network เลือกที่ Home Network Setup.
   7. เลือกที่ Renderer.
   8. ในหมวดของ Renderer เลือกที่ Renderer Function.
   9. เลือกที่On.
  2. เริ่มการทำงานของ Photo Sharing Plus
   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่ All Apps.
   3. เลือกที่ Photo Sharing Plus.
   4. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวี.
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบาย

   หมายเหตุ: ขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายเข้ากับทีวีอาจจะผันแปรไปได้. ให้ตรวจเช็คดูคู่มือของอุปกรณ์โมบายของท่านสำหรับคำสั่งเฉพาะรุ่น.

   1. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้เลือกที่ Settings.
   2. เลือกที่ Wi-Fi Settings.
   3. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA Wi-Fi signal.
   4. ใส่ Password ที่แสดงบนหน้าจอทีวีของท่านเข้าไป.
   5. ใส่ URL http://192.168.49.1 เข้าไปให้กับเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.
   6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.

  ฟังก์ชัน

  ถ้าต้องการแสดงรูปถ่ายบนทีวี

  1. แตะที่อุปกรณ์ของท่านเพื่อเริ่มต้น.
  2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ.
   • รูปภาพที่เลือกไว้จะแสดงบนหน้าจอทีวีโดยอัตโนมัติ.

  ถ้าต้องการจะเก็บบันทึกรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวี

  1. แตะที่รูปตัวอย่างขนาดเล็ก(Thumbnail) ในอุปกรณ์ของท่าน จากนั้นแตะค้างที่รูปภาพนั้นเพื่อเปิดเมนูแสดงข้อความขึ้นมา.
  2. เลือกที่ OK.

   


  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.