หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

วิธีการเซ็ตอัป การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

  ทีวีนี้สามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์) การเชื่อมต่อจะต้องทำโดยการเลือกการสะท้อนหน้าจอบนทีวี และบนอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ
  อ้างอิงถึงรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast ที่มีอยู่ใน  เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

  หมายเหตุ:

  ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าขึ้นมา.

  ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

  1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมทของทีวี เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้ปุ่ม รูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Enter ทีวีจะเข้าสู่โหมดแสตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย.
   ตัวอย่างของหน้าจอแสตนด์บาย

   Android TV™


   รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Android TV (W900A ซีรีส์)
   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอแสตนด์บาย การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ที่แสดงอยู่นั้น จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ระหว่างทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ที่เชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
    
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี.

  คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android™ OS 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง.

  1. แตะที่ Settings.
  2. เลือกที่ Device connection หรือ Xperia Connectivity.
  3. เลือกที่ Screen mirroring.
  4. ในหน้าจอ Screen mirroring, แตะที่ Start.
  5. เลือกที่ OK.
  6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน.

  หมายเหตุ: ย่านความถี่ 5GHz อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน.
   

  ท่านสามารถตรวจเช็คคำสั่งในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้.

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

   

  ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

  สำหรับ Android TV

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้.
  2.  เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  5. เลือกที่ Advanced settings.
  6. เลือกที่ Show Device List/Delete.


  สำหรับทีวีอื่น ๆ

  เมื่อมีหน้าจอแสตนด์บายสำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มOPTIONS จากนั้นเลือกที่Show Device List / Delete.

  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์, ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออก, จากนั้น กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ. จากนั้น, เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน.
  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS ในรายการนั้น, เลือกที่ Delete All, จากนั้น Yes ในหน้าจอยืนยัน.

  หมายเหตุ: ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้.
  รูปภาพประกอบ (ตรวจเช็คดูไอคอน): อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่
  รูปภาพประกอบ (ไอคอนหน้าจอ): อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

   

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.
  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ทำงาน ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอ (screen mirroring) ไม่ทำงาน


  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.