หมายเลข ID หัวข้อ : 00231766 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เลือกปัญหาของท่าน

  แอปต่างๆ ไม่สามารถติดตั้งได้

  ฉันมีปัญหากับ YouTube

  ฉันมีปัญหากับ Netflix

  ฉันมีปัญหากับ Amazon Prime Video

  เมื่อแอปไม่ทำงาน (รวมถึง Google Play)

  แอปหาย


  กลับไปที่เมนูหลัก