หมายเลข ID หัวข้อ : 00113292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

  การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติส่วนใหญ่จะมาจาก Sony ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ Sony จะจัดให้มีการอัปเดตผ่านทางเสาอากาศ หรือสัญญาณเคเบิลดิจิทัล
  ข้อดีของการอัปเดตเหล่านี้คือทำให้ทีวีนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอกับคอนเทนท์ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงของรายการทีวี และเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมโดยรวม
  ตัวเลือก Automatic Software Update ในเมนูของทีวีจะต้องตั้งไว้ที่ On เพื่อให้ซอฟต์แวร์ได้รับการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

  ข้อสำคัญ สำหรับ X74xxH / X75xxH ซีรีส์: รุ่นเหล่านี้จะรับ การอัปเดตซอฟต์แวร์โดย อัตโนมัติเสมอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?  สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
   สำหรับ Android™ 9 / Android 8.0 เลือกที่ Apps จากนั้นเลือกที่ Help
   หมายเหตุ: ถ้าหากรีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม HELP ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอให้ความช่วยเหลือ (Help) ได้โดยการกดที่ปุ่ม HELP นี้ได้ด้วยเช่นกัน

  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Status & Diagnostics — System software update
   • เลือกที่ System software update
  4. เลือกที่ Automatic software download หรือ Automatically check for update
  5. เลือกที่เปิด (On)

  หมายเหตุ สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีได้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ)
   เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถตรวจสอบคอนเทนท์ของการอัปเดตได้บนหน้าจอทีวีนั้น

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

  • ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป

  • ไม่มีการหยุดทำงานในระหว่างการติดตั้งนี้ เนื่องจากทีวีได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมา 

  • ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้

  • ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที

  สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV:

  • ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

  • ในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานทีวีของท่านได้ และหน้าจอจะมีไอคอนของการอัปเดตแสดงขึ้นมา  สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Product Support หรือ Customer supports
  4. เลือกที่ Automatic Software Update หรือ Automatic Software Download
  5. เลือกที่เปิด (On)
  6. กดที่ปุ่ม Enter

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบดูว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดไว้แล้ว:

  1. จากเมนู Settings หรือเมนู Help ของทีวี ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ในทีวีของท่าน
  2. เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ที่มีให้กับทีวีของท่าน และถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่า ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตนั้นเข้าไป การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  ข้อสำคัญ A การบังคับให้อัปเดตจะมีอยู่ในบางรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นปี 2553

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติจะมีอยู่ในบางรุ่นของทีวีเท่านั้น
  • นาฬิกาจำเป็นต้องมีการตั้งค่าใหม่ นาฬิกาของทีวี อาจจะไม่ถูกต้อง เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ทำการรีเซ็ตนาฬิกาใหม่ถ้าหากจำเป็น
  • ซอฟต์แวร์จะทำการอัปเดตเมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ปกติจะเสร็จสิ้นในอีก 24 ถึง 36 ชั่วโมงต่อมา
  • ไฟ LED สีส้ม ที่ด้านหน้าของทีวีจะกะพริบและทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทหรือปุ่มต่าง ๆบนแผงควบคุม จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น
  • ทำการ Refresh Internet Content หลังจากที่ทีวีได้ทำการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว เพื่อที่จะรับแอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดเข้ามา
  • ขั้นแรกท่านจะต้อง ตรวจสอบดูว่ากว่าทีวีนั้นมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน ไม่เช่นนั้น Refresh Internet Content จะไปทำการให้การทำงานของ Automatic Software Update ล่าช้าออกไปอีก 24 ชั่วโมง