หมายเลข ID หัวข้อ : 00196846 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

ปรับแต่ง การตั้งค่าของ Picture ใน Android TV ของฉัน

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV สำหรับ Android TV ให้อ้างอิงกับ การปรับแต่ง Picture setting ใน Android TV ของฉัน

  ท่านสามารถทำการปรับต่อไปนี้ด้วย การตั้งค่าการปรับภาพต่อไปนี้
  กดที่ HOME -> Settings -> System Settings หรือ Display -> Picture

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันให้ปรับแต่งนี้จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของทีวีนั้นๆ

  รายการตั้งค่าต่าง ๆ

  ภาพรวม

  โหมดภาพ

  การตั้งค่าโหมดภาพ

  รีเซ็ต

  จะรีเซ็ตการตั้งค่าของ Picture ทั้งหมด ยกเว้น Picture Mode และ Intelligent Picture Plus ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

  Brightness (ความสว่าง)

  เพิ่มความสว่างหรือความมืดของภาพ
  Brightness (ความสว่าง)

  แสงด้านหลัง

  ปรับความสว่างของแสงด้านหลัง
  ลดความสว่างของหน้าจอ ลดความสิ้นเปลืองกำลังงาน

  Picture/Contrast (ภาพ/คอนทราส)

  ปรับคอนทราสของภาพ
  Picture/Contrast (ภาพ/คอนทราส)

  Black Level (ระดับความดำ)

  ปรับระดับความดำของภาพ

  Color

  ปรับระดับความอิ่มตัวของสี
  Color

  Hue (ฮิว)

  ปรับเฉดสีเขียวและสีแดง

  Color Temperature (อุณหภูมิสี)

  ปรับอุณหภูมิของสีหรือความขาวของภาพ

  Sharpness (ความคมชัด)

  ปรับความละเอียดของรูปภาพ
  Sharpness (ความคมชัด)

  Reality Creation (การสร้างภาพเสมือนจริง)

  ปรับความละเอียดอ่อนและนอยส์สำหรับภาพที่เหมือนจริง
  การแก้ปัญหา: ปรับความละเอียดและความชัดเจน เลือกที่ Manual จาก Reality Creation เพื่อปรับแต่ง Resolution
  Reality Creation (การสร้างภาพเสมือนจริง)

  ต้นฉบับระดับ 4K

  ปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ แผ่น Blu-ray ต้นฉบับในระดับ 4K ใช้กับสัญญาณ 1080/24p เท่านั้น

  การลดสัญญาณรบกวน

  ลดนอยส์รบกวนภาพ (ภาพที่เป็นเม็ดๆ) ในสัญญาณออกอากาศที่อ่อนมาก

  Random Noise Reduction (การลดนอยส์รบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ)

  ลดการเกิดซ้ำของนอยส์รบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

  MPEG Noise Reduction (การลดนอยส์รบกวนของ MPEG )

  ลดนอยส์รบกวนในภาพวิดีโอที่บีบอัดมาแบบ MPEG

  การลดคลื่นรบกวนดิจิทัล

  จะลดนอยส์รบกวนในการบีบอัดวิดีโอ

  Motionflow (โมชันโฟล์)

  ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว

  โหมด Cinema Drive/Film

  ให้ภาพเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงมาใหม่เมื่อเล่นภาพ BD (Blu-ray Disc) DVD หรือ VCR ที่ถ่ายมาจากฟิล์ม เลือกที่ Auto เพื่อให้ได้ภาพออกมาในแบบที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในฟิล์มต้นฉบับ
  หมายเหตุ: ถ้าหากภาพมีสัญญาณที่ไม่ปกติ หรือมีนอยส์มากเกินไป โหมด Cinema Drive/Film จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติแม้จะเลือกไว้ที่ Auto ก็ตาม

  Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  ตั้งค่า Picture แบบละเอียด เช่น Gamma หรือ Live Color

  Intelligent Picture Plus Set-up

  Intelligent Picture Plus: ปรับปรุงคุณภาพของภาพตามการตั้งค่า ช่องสัญญาณ หรือวิดีโอที่ป้อนเข้ามา ตามที่ชื่นชอบ
  Signal Level Indicator (ตัวแสดงระดับสัญญาณ): เมื่อเลือกที่ On แถบระดับสัญญาณจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเลือกช่องสัญญาณ หรือ วิดีโอที่ป้อนเข้ามา ที่เป็นอนาล็อก
  Picture Optimization (ปรับภาพให้เหมาะสมที่สุด): จะทำให้ท่านสามารถยกระดับของภาพไปเป็นการตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ