หมายเลข ID หัวข้อ : 00276701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2023พิมพ์

ฉันจะหาตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่มีให้สำหรับทีวีของฉันได้จากที่ไหน?

  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีให้ของการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สามารถจะหาได้ในส่วนของ ดาวน์โหลด (Downloads) ของหน้าสนับสนุนรุ่นทีวีของท่าน

  เฟิร์มแวร์

  ถ้าหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ให้จะมีขั้นตอนในวิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่านให้ และจะมีคำแนะนำวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ให้ด้วยเช่นกัน

  เมื่อท่านไม่สามารถจะหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ที่แสดงไว้ในส่วนของดาวน์โหลด แสดงว่าในตอนนั้น Sony ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้

  ท่านสามารถเปิดตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Update) ในทีวีของท่าน เพื่อให้ทีวีของท่านมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ไปเป็นเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้ โดยการอ้างอิงกับ วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ด้วยแอป สนับสนุนโดย Sony