หมายเลข ID หัวข้อ : 00171656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2023พิมพ์

วิธีจับคู่หรือจับคู่ซ้ำใหม่รีโมทคอนโทรลไร้สายหรือสั่งงานด้วยเสียงของท่านกับ Google TV™ หรือ Android TV™ ของท่าน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือเมื่อใช้ปุ่ม (MIC) /ฟังก์ชันคำสั่งเสียงในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการยกเลิกการจับคู่ และจากนั้นจับคู่รีโมทคอนโทรลซ้ำใหม่หรือดำเนินการจับคู่รีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ:

  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยนรีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียงของท่านแล้ว กรุณาจับคู่รีโมทอีกครั้งเพื่อให้สามารถค้นหาด้วยคำสั่งเสียงได้
  • หลังการอัปเดตทีวีของท่าน ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะต้องมีการจับคู่ใหม่ เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยคำสั่งเสียงทำงานได้

  สำหรับ Google TV หรือ Android TV ที่วางจำหน่ายในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า

  สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2558