หมายเลข ID หัวข้อ : 00301500 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/10/2023พิมพ์

อะไรคือ ลงทะเบียนอุปกรณ์ USB (Register USB Device) (การสตรีมแบบไร้รอยต่อ (Seamless Streaming))?

    การเล่นวิดีโออินเทอร์เน็ตจะมีการบัฟเฟอร์ข้อมูลไว้ใหม่หรือ บล็อกการรบกวนจากการที่เครือข่ายมีแบนด์วิดธ์แคบ, เครือข่ายมีการใช้งานสูง

    ฟังก์ชัน การสตรีมแบบไร้รอยต่อ (Seamless Streaming) จะช่วยปรับปรุงการเล่นวิดีโออินเทอร์เน็ตจากการเก็บสตรีมไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่าน ดังนั้นท่านจึงสามารถทำการเล่นวิดีโออินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นโดยใช้ การสตรีมแบบไร้รอยต่อ (Seamless Streaming)