หมายเลข ID หัวข้อ : 00156614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

จะทำการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)ได้อย่างไร?

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY).

  ทีวีสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องพีซี)ที่สามารถรองรับ ฟังก์ชัน DLNA push controllerได้. คอนเทนท์อย่างเช่น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ในอุปกรณ์นั้นสามารถจะเล่นบนทีวีได้. ไม่จำเป็นต้องใช้เราท์เตอร์ไร้สาย(หรือแอคเซสพอยต์) ในการใช้ฟีเจอร์นี้.

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้.
  • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด.
   เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของเครื่องนั้น.
  • บางฟังก์่ชันอาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่นั้น.
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค.

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)
  1. ให้เปิด Wi-Fi Direct Mode ในทีวีขึ้นมา.
   กดที่ Home (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน→ ApplicationsWi-Fi Direct Mode

   รูปภาพประกอบ

   รูปภาพประกอบ
    
  2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกที่ Control Panel ในเมนู Start.

   รูปภาพประกอบ
    
  3. เลือกที่ Network and Internet (เลือกที่Category ใน View by setting ถ้าหากไม่มีแสดงออกมา)

   รูปภาพประกอบ
    
  4. เลือกที่Connect to a network.

   รูปภาพประกอบ
    
  5. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA หรือ SSID ที่แสดงบนหน้าจอทีวี.

   รูปภาพประกอบ

   ถ้าต้องการตรวจเช็คดู SSID และรายละเอียด WPA key ในทีวี:
   กดที่ OPTIONS บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน และเลือกที่ManualOther Methods

   รูปภาพประกอบ

   รายละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อ(SSID และ WPA key) จะแสดงออกมา.
    
  6. เลือกที่เชื่อมต่อ.

   รูปภาพประกอบ
    
  7. ป้อนค่า WPA key ที่แสดงบนหน้าจอทีวี เข้าไปที่หน้าต่าง Security key และเลือกที่OK.
   WPA key นี้เป็นแบบแยกตัวเล็กตัวใหญ่(Case sensitive) ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์เข้าไปตรงตามที่แสดงบนทีวี รวมถึงตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่และตัวเล็ก.

   รูปภาพประกอบ
    

  ท่านสามารถ เชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC)ได้เช่นกัน ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ WPS.