หมายเลข ID หัวข้อ : 00201210 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018พิมพ์

ปัญหาทั่วไปเมื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณหรืออินพุทของเครื่องรับโทรทัศน์.

  วิธีการแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในกรณีที่ใช้เวลายาวนานกว่าจะมีภาพปรากฎออกมา ทีวีมีการล็อกหรือไม่ตอบสนอง, เสียงมีการดรอปหายหรือขาดหายเป็นบางครั้ง, หรือภาพมีการผิดเพี้ยนชั่วครู่เมื่อทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณหรืออินพุทต่าง ๆ.

  เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เวลานานถึง 5 วินาที ในการแสดงภาพออกมาเมื่อทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณหรือเปลี่ยนอินพุทต่าง ๆ. อาจจะมีดีเลย์ที่นานขึ้นเล็กน้อยเมื่อทำการเปลี่ยนไปเป็นและเปลี่ยนจากอินพุที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI.

  ถ้าหากท่านใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม, อาจจะใช้เวลานานเกินกว่า 5 วินาทีและภาพจะมีการผิดเพี้ยนหรือกะพริบชั่วครู่ เมื่อทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านกำลังปรับจูนระหว่างช่องสัญญาณที่เป็นแบบความคมชัดสูงและแบบความคมชัดระดับมาตรฐาน.

  แนะนำให้ทำการคงฟอร์แมทไว้ที่ความละเอียดที่ 1080i ในกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของท่าน. ด้วยวิธีการนี้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมก็ไม่จำเป็นต้องทำการสลับฟอร์แมทระหว่างช่องอีก. เวลาการเปลี่ยนช่องสัญญาณอาจจะดีขึ้นได้และท่านอาจจะลดความผิดเพี้ยนและการกะพริบลงไปได้ด้วย.

  ในกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่าน ท่านอาจจะสามารถกดที่ปุ่มที่แผงด้านหน้าเพื่อเลือกเฉพาะความละเอียดที่ 1080i ได้. อาจจะจำเป็นต้องทำการคงค่าฟอร์แมทจากกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่านไปที่ความละเอียด 1080i โดยการเข้าไปที่ MENU หรือ SETTINGS บนตัวรีโมทของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม หรือที่แผงด้านหน้าของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่าน. Output Resolution Format สามารถจะพบได้ใน Settings, Options, Preferences, TV Options, Display หรือตำแหน่งที่มีชื่อคล้าย ๆ กันในเมนูเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ:

  • จากการที่มีกล่องรับสัญญาณเคเบิลและดาวเทียมเป็นจำนวนมากในปัจจุับัน, ขั้นตอนเฉพาะในการเข้าไปในการตั้งค่าเหล่านี้อาจจะแปรผันไปได้เล็กน้อย. ถ้าหากท่านไม่สามารถจะหาการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่าน กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการของท่าน.
  • หลีกเลี่ยงการใช้ โหมด Variable, Auto Select, 4:3 Override หรือ Native ในกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม เนื่องจากฟอร์แมทของความละเอียดของเอาท์พุทอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่ท่านเปลี่ยนช่องสัญญาณ ส่งผลให้ใช้เวลาในการเปลี่่ยนช่องสัญญาณนานเกินไปหรือมีการกะพริบชั่วคราวหรือผิดเพี้ยนได้.

  หมายเหตุ: วิธีการอื่นที่จะใช้แทนสาย HDMI , จะเป็นการใช้สาย Component Video (RGB) ทำการเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม. คุณภาพของภาพจะเหมือนกันกับการเชื่อมต่อทาง HDMI. แต่จะต้องมีการใช้สายออดิโอแยกออกมาสำหรับเสียงอีกต่างหาก.