หมายเลข ID หัวข้อ : 00091232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการใช้แอพพลิเคชัน DiXiM ในอุปกรณ์ iPhone ที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

  สำคัญ:

  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือการหา แอพ DiXiM สำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลโมบายของ iPhone ของท่าน ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ DixiM ที่:http://www.digion.com/dixim_dmc/ หรือติดต่อกับร้านจำหน่าย iPhone ของท่าน.
  • แม้ว่า แอพ DiXiM จะรองรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของ มีเดียได้, ตัวอย่างที่ใช้ในวิธีการแก้ไขนี้จะเป็นการทำให้ท่านทำการแสดงรูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi Direct ได้.
  • แอพ DiXiM ไม่ได้เป็นแอพของ Sony. วิธีการใช้หรือฟีเจอร์ในแอพนี้อาจจะมีการเปลี่ยนไปได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ. กรุณาตรวจเช็คจากคู่มือ Help Guide ของแอพนี้.
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  วิธีการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้ .
  2. จากแอพพลิเคชันของอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือของ Apple® iPhone, เลือกที่ DiXiM.
   Image
  3. เลือก BRAVIA A.
   Image
  4. เลือก Shared.
   Image
  5. เลือก Photos.
   Image
  6. เลือก Albums
   Image
  7. เลือก Shared (Documents).
   Image
  8. เลือกไปที่รูปภาพที่ต้องการ หรือ เล่นรายการทั้งหมดในรายการนั้น.
   Image
  9. กดที่ Play