หมายเลข ID หัวข้อ : 00198595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018

ฉันจะหาสเปคของทีวีได้อย่างไร?

    เลือกได้จากต่อไปนี้:


    ข้อมูลพื้นฐานเช่น ขนาด น้ำหนัก และการสิ้นเปลืองกำลังงาน /
    ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพและเสียง

    สำหรับสเปคพื้นฐานต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ Specifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา.


    หมายเหตุ: หน้าสเปคต่าง ๆ อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน. ในกรณีเช่นนี้, ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง(Reference Guide) หรือ คำแนะนำในการใช้งาน(Operating Instructions) ที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป.

     

    ชิ้นส่วนต่าง ๆ และการควบคุม/ การติดตั้งกับฝาผนัง

    ท่านสามารถอ้างอิงกับคู่มืออ้างอิง(Reference Guide) หรือ คำแนะนำการใช้งาน(Operating Instructions) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

     

    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

    สำหรับข้อมูลพื้นฐาน ให้อ้างอิงกับSpecifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

     

    หมายเหตุ: หน้า Specifications อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน.

    นอกจากนี้, เราได้จัดเตรียม คำถามและคำตอบ บางส่วนเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้. สำหรับตัวอย่าง, ท่านสามารถตรวจเช็คดูการใช้งานร่วมกันได้ของ USB HDD กับ Sony TV ในหัวข้อด้านล่างนี้.
    USB HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ)ชนิดใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Sony Android TV?

     

    ซอฟต์แวร์ หรือแอปต่าง ๆ

    • ซอฟต์แวร์ (สำหรับ Android TV เท่านั้น)
      ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่านได้ในเมนู HOME.
      สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS, ให้อ้างอิงกับ:
      Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?
       
    • แอปต่าง ๆ

      สำหรับ Android TV
      • การตรวจเช็คดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
        ท่านสามารถตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้(รวมทั้งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน) ในทีวีของท่านได้ โดยใช้เมนู HOME.
        1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
        2. เลือกที่  Settings.
        3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
        4. ตรวจเช็คดู Downloaded apps หรือ System apps.
      • การตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆที่มีให้สำหรับทำการติดตั้ง
        ท่านสามารถตรวจเช็คดูได้ว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถติดตั้งได้ใน Android TV จาก Google Play Store.
        มีสองวิธีการที่จะทำการตรวจเช็คดูว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถจะติดตั้งใน ทีวีของท่านได้.
        • การตรวจเช็คในเมนู HOME ของทีวี
        • การตรวจเช็คโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทบเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ:
    มีแอปอะไรให้ติดตั้งได้บ้างใน Android TV ของฉัน?

     

    สำหรับทีวีที่นอกเหนือจาก Android TV
    ท่านสามารถตรวจเช็คแอปทั้งหมดในทีวีของท่านได้ในเมนู HOME ในทีวีของท่าน
    สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ:
    การตรวจเช็คดูแอปต่างๆทั้งหมดในทีวีนั้น (สำหรับนอกเหนือจาก Android TV) 

     

    การเปรียบเทียบสเปคต่าง ๆ ระหว่างรุ่นต่าง ๆ

    เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถจะช่วยท่านทำการเปรียบเทียบสเปคต่าง ๆ ระหว่างเครื่องรุ่นล่าสุดได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง.
    http://www.sony-asia.com/electronics/support/articles/00187247

     

    ฟีเจอร์หลัก/ ราคา และสถานที่จะหาซื้อได้

    ให้อ้างอิงกับ ผลิตภัณฑ์เด่น(Product Highlights) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

    หมายเหตุ: หน้า ผลิตภัณฑ์เด่น(Product Highlights) อาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน.

     


    *Google, Android, Android TV และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.