หมายเลข ID หัวข้อ : 00191222 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ประกาศถึงท่านเจ้าของเครื่อง Sony BRAVIA : ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2018 ผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Sony Corporation ไปเป็น Sony Visual Products Inc.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

12 ธันวาคม 2017

ในวันที่ 1 มกราคม 2018, ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ส่งจากเครื่อง BRAVIA ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Sony Corporation ไปเป็น Sony Visual Products Inc., บริษัทในเครือของ Sony Corporation ที่ทำหน้าที่ดูแล ธุรกิจที่เกี่ยวกับทีวี. ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้เป็น Sony Corporation ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านจะมีการเปลี่ยนไปเป็น Sony Visual Products Inc. โดยที่ขอบข่ายของการดำเนินการจัดการข้อมูลจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง.

การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้ BRAVIA 2012-2017 :

ปี ชื่อซีรีย์
2012 HX95*
HX85*
HX75*
EX65*
EX55*
2013 X9*A
X85*A
W90*A
W80*A
W6*A
2014 X95*B
X90*B
X85*B
S90*B
W95*B
W8*B,W7*B
W6*B
2015 X93*C, X94*C
X90*C, X91*C
S85*C
X85*C
X83*C
X80*C
W95*C
W85*C
W80*C
R5*C
R4*C
R3*C
W70*C
2016 ZD9*
2017 *A1