หมายเลข ID หัวข้อ : 00181271 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้ทีวีบราเวีย: การหยุดให้บริการบางอย่างบนทีวีบราเวียบางรุ่น

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2015-04-16

เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ,

ทางบริษัทฯ ต้องขอหยุดให้บริการฟังก์ชั่น Bookmark บนทีวีบราเวีย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558.

Bookmark เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถจดจำสิ่งที่เคยค้นหา เพื่อจะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เพลง หรือช่องทีวี โดยจะมีผลกระทบบางอย่าง เช่น TrackID, การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.

สำหรับรุ่นที่ได้รับผลกระทบ.

KD-55X8500B
KD-55X9004A
KD-65S9000B
KD-65X8500B
KD-65X9000B
KD-65X9004A
KD-85X9500B
KDL-32W674A
KDL-32W700B
KDL-40NX720
KDL-40W600B
KDL-42W674A
KDL-42W800B
KDL-42W804A
KDL-46W704A
KDL-46W904A
KDL-46W954A
KDL-47W804A
KDL-48W600B
KDL-50W704A
KDL-50W800B
KDL-55W800B
KDL-55W804A
KDL-55W904A
KDL-60W600B
KDL-70W850B

นโยบายส่วนบุคคล