หมายเลข ID หัวข้อ : 00142668 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

วิธีการตรวจเช็คดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของ BRAVIA TV

  ท่านสามารถดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของทีวีของท่านได้ ด้วยสามวิธีการต่อไปนี้.

  วิธีการตรวจเช็คดูสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ และการตั้งค่าของยูสเซอร์ จะแปรผันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

  บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์

  ชื่อรุ่นของเครื่องปกติจะอยู่บนสติกเกอร์ ที่อยู่ทางด้านหลังของทีวี หรือมี สลักไว้ที่แผงพาเนลด้านหน้าของทีวี. โปรดระมัดระวัง ชื่อรุ่นและหมายเลขรุ่นจะแตกต่างกัน:

  1: ชื่อรุ่น

  2: หมายเลขประจำเครื่อง

  ในการตั้งค่าของยูสเซอร์ของทีวี

  วิธีการตรวจเช็คข้อมูล เช่น ชื่อรุ่น จะแปรผันไปตาม เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของรุ่นของ Sony Android TV™ และปีที่ออกจำหน่ายสำหรับทีวีอื่น ๆ นอกเหนือจาก Android TV. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

  ตัวเลือก A - Sony Android TV:

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.

   ข้อมูลระบบ

   ข้อมูลระบบ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน.

  • สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Apps.
   3. เลือกที่ Help.
   4. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.
  • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น:
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
   2. เลือกที่ Help ในกลุ่มของ Settings.
   3. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.

  ตัวเลือก B - สำหรับ ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV:

  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings หรือ Product Support.
  4. เลือกที่ Customer Support หรือ System Information.
  5. สำหรับทีวีรุ่นที่ออกจำหน่ายหลังปี 2015:
   เลือกที่ Product Information.

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2014:
   HOME > Help(?) > Customer Support > System Information
  • ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์.

  หน้าจอจะแปรผันไปตามรุ่นของทีวีของท่าน. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย.
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบ
   

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.