หมายเลข ID หัวข้อ : 00091334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

ภาพและวิดีโอในทีวีมีการแสดงออกมาเป็นภาพซ้อน (ภาพซ้อน/เป็นเงา)

  กรุณาตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้..

  ผังรูปภาพของอาการที่เป็น
  Image

  1. การปิดโหมด 3D และตรวจสอบว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ 3D).

   ถ้าหากท่านรับชมรายการที่ไม่ได้เป็น 3D ในโหมด 3D, หน้าจอจะมีการแสดงภาพออกมาเป็นภาพซ้อน. ในกรณีเช่นนั้น, ให้กด 3D บนรีโมทคอนโทรล และเลือกไปที่ Off.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งาน, กรุณาอ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้ด้วย.

   หมายเหตุ: คุณสมบัติเฉพาะตัวของจอผลึกเหลว (LCD)

   • ถ้าหากท่านรับชมทีวีในสถานที่มีอากาศเย็น, ภาพอาจจะมีการแสดงภาพล่าสุดค้างอยู่หรือหน้าจออาจจะมืดลง. ในกรณีเช่นนี้, หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะปกติได้ถ้าหากอุณหภูมิมีการเพิ่มสูงขึ้น.
   • ถ้าหากมีการแสดงภาพที่นิ่งตลอดเวลา, บางครั้งจะเกิดภาพตกค้างขึ้นมา, หน้าจอจะกลับไปสูสภาวะปกติตามเวลาที่ผ่านไป. กรุณาใช้ทีวีโดยการรอระยะหนึ่งหลังจากที่เปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังงานขึ้นมา.
  2. ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กไฟเข้าไปใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตทีวีหลัก และตรวจสอบว่า ปัญหานั้นดีขึ้นหรือไม่.
   1. ทำการปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังไฟของตัวทีวีหลัก.
   2. ดึงสายเพาเวอร์กำลังไฟของทีวีออกจากเต้ารับไฟ.
   3. รอประมาณ 2 นาที, แล้วจึงทำการเสียบสายเพาเวอร์กำลังไฟเข้าไปที่เต้ารับไฟใหม่.
   4. ทำการเปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังไฟของตัวทีวีหลักเข้าไป.

  ถ้าหากปัญหายังไม่ดีขึ้น, ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการบริการตรวจซ่อมแล้ว.