หมายเลข ID หัวข้อ : 00229781 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2020

ไม่มีเสียงออกมาจากเครื่องซาวด์บาร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI ARC ของทีวี เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการตั้งไว้ที่ Off

  เมื่อมีการปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้ เสียงอาจจะไม่ออกมาจากเครื่องซาวด์บาร์นั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน
  ถ้าไม่มีเสียงออกมา, ให้เปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: กดค้างที่ปุ่ม VOICE ของตัวรีโมทคอนโทรลไว้นาน 5 วินาที

  ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ ดังต่อไปนี้:

  HT-X8500

  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI อยู่ที่ ON, ไฟ HDMI และไฟ BLUETOOTH จะกะพริบ
  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI อยู่ที่ OFF, ไฟ Dolby ATMOS และไฟ DTS:X จะกะพริบ

  HT-S350/SD35

  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการตั้งไว้ที่ ON, ไฟ BLUETOOTH จะกะพริบสองครั้ง
  • เมื่อฟังก์ชัน Control for HDMI มีการตั้งไว้ที่ OFF, ไฟ BLUETOOTH จะกะพริบครั้งเดียว

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะให้มีเสียงออก โดยที่ปิด Control for HDMI ไว้, ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องซาวด์บาร์ด้วยทั้งสาย DMI และสายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital)

  ผังการเชื่อมต่อของทีวีและเครื่องซาวด์บาร์

  1. สายเคเบิล HDMI
  2. สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital)
  3. แจ็คขั้วต่อ HDMI IN บนทีวี
  4. แจ็คขั้วต่อ Optical Digital Out บนทีวี
  5. แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT บนเครื่องซาวด์บาร์
  6. แจ็คขั้วต่อ TV IN (OPTICAL) บนเครื่องซาวด์บาร์

  สำหรับรายสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ การเชื่อมต่อกับทีวี ใน คู่มือการเริ่มใช้งาน ของเครื่องซาวด์บาร์ของท่าน