หมายเลข ID หัวข้อ : 00203618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการดำเนินการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับแอปต่างๆ

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ AppsSee all apps — Show system apps (Android™ 9)
   • เลือกที่ แอปพลิเคชัน (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เลือกแอปที่ต้องการในหมวดของ System app
  5. เลือกที่ Clear cache จากนั้น OK
   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  6. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK
   ถ้าหากตัวเลือกต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ CLEAR ALL DATA จากนั้น OK

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ไขอาการนี้ กรุณาทำการ รีเซ็ต ทีวีของท่าน