หมายเลข ID หัวข้อ : 00198595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันจะหาสเปกของทีวีได้อย่างไร?

  ท่านกำลังหาข้อมูลแบบใดอยู่? เลือกได้จากต่อไปนี้


  สเปกต่าง ๆ สำหรับรุ่นเครื่องในเป้าหมาย

  การเปรียบเทียบของสเปกต่าง ๆ ระหว่างเครื่องรุ่นต่าง ๆ
  ฟีเจอร์หลัก/ราคา และสถานที่จะหาซื้อได้


  ข้อมูลพื้นฐานเช่น ขนาด น้ำหนัก และการสิ้นเปลืองกำลังงาน /
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพและเสียง

  สำหรับสเปกพื้นฐานต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ Specifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา


  หมายเหตุ: หน้าสเปกต่าง ๆ อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน ในกรณีเช่นนี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) หรือ คำแนะนำในการใช้งาน (Operating Instructions) ที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป

   

  ชิ้นส่วนต่าง ๆ และการควบคุม/ การติดตั้งกับฝาผนัง

  ท่านสามารถอ้างอิงกับคู่มืออ้างอิง (Reference Guide) หรือ คำแนะนำการใช้งาน (Operating Instructions) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

   

  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลพื้นฐาน ให้อ้างอิงกับSpecifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

   

  หมายเหตุ: หน้า Specifications อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน

  นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียม คำถามและคำตอบ บางส่วนเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ สำหรับตัวอย่าง ท่านสามารถตรวจเช็คดูการใช้งานร่วมกันได้ของ USB HDD กับ Sony TV ในหัวข้อด้านล่างนี้
  USB HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ชนิดใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Sony Android TV?

   

  ซอฟต์แวร์ หรือแอปต่าง ๆ

  • ซอฟต์แวร์ทีวี (สำหรับ Android )

  ท่านสามารถเช็คดูเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่านได้ในเมนู HOME
  สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ:
  Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

  • แอปต่าง ๆ

   สำหรับ Android TV

   • การตรวจเช็คดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
    ท่านสามารถตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ (รวมทั้งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน) ในทีวีของท่านได้ โดยใช้เมนู HOME
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Apps — เลือกที่ See all apps (Android 9.0)
     • เลือกที่ Apps — Check Downloaded apps หรือ System apps (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   • การตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆที่มีให้สำหรับทำการติดตั้ง
    ท่านสามารถตรวจเช็คดูได้ว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถติดตั้งได้ใน Android TV จาก Google Play Store
    มีสองวิธีการที่จะทำการตรวจเช็คดูว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถจะติดตั้งใน ทีวีของท่านได้

  สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV

  ท่านสามารถเช็คแอปทั้งหมดในทีวีของท่านได้ใน HOME Menu
  สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ:
  การตรวจเช็คดูแอปทั้งหมดในทีวี (สำหรับเครื่องที่ไม่ใช่้ Android TV) 

   

  การเปรียบเทียบสเปกต่าง ๆ ระหว่างรุ่นต่าง ๆ

  เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถจะช่วยท่านทำการเปรียบเทียบสเปกต่าง ๆ ระหว่างเครื่องรุ่นล่าสุดได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง
  http://www.sony.co.th/th/electronics/support/articles/00187247

   

  ฟีเจอร์หลัก/ ราคา และสถานที่จะหาซื้อได้

  ให้อ้างอิงกับ ผลิตภัณฑ์เด่น (Product Highlights) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หมายเหตุ: หน้า ผลิตภัณฑ์เด่น (Product Highlights) อาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน