หมายเลข ID หัวข้อ : 00180366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของทีวี สำหรับ Windows 8

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. -  :  ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ชื่อรุ่น สถานะใช้งานร่วมกันได้ (DLNA) สถานะใช้งานร่วมกันได้ (Wi-Fi Direct) หมายเหตุ
  KD-84X9000 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-CX520 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-CX523 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-EX65A O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-EX400 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-EX500 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-EX550 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-EX600 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-EX650 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-EX653 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-EX700 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-EX710 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-EX720 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX75A O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX700 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-HX750 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX753 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX800 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-HX820 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX850 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX853 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX855 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX900 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-HX920 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX923 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX925 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX950 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX953 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-HX955 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-LX900 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-NX650 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-NX700 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-NX710 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-NX720 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-NX723 O O (จำกัดการใช้) *1
  KDL-NX800 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-NX810 O (จำกัดการใช้) - *2
  KDL-NX815 O (จำกัดการใช้) - *2

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของการทดสอบการใช้งานด้วยกันได้

  *1 สำหรับ Wi-Fi Direct: เครื่อง BRAVIA นี้จะไม่ปรากฎขึ้นมาใน Device Charms หรือ Play To ของ Charm.
  เพื่อที่จะให้แสดงเครื่อง BRAVIA นี้ใน Device Charm หรือ Play To ของ Charm, เครื่อง BRAVIA นี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซีที่ติดตั้ง Windows 8 ไว้ ก่อนครั้งหนึ่ง

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการทำการเชื่อมต่อระหว่าง BRAVIA และเครื่องพีซีที่ติดตั้ง Windows 8 ไว้  กรุณาคลิก ที่นี่

  *2 สำหรับ DLNA: เครื่อง BRAVIA นี้จะไม่มีปรากฎอยู่ใน Device Charms หรือใน Play To ของ Charm.
  BRAVIA ไม่สามารถจะแสดงอยู่ใน Device Charm หรือ Play To ของ Charm ได้ แต่ BRAVIA สามารถให้ความเพลิดเพลินได้โดยการใช้ Play To ตามวิธีการของ Windows 7

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และเล่นออกใน BRAVIA จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8  กรุณาคลิก ที่นี่

  ซอฟต์แวร์แอพพลลิเคชัน สถานะใช้งานร่วมกันได้ หมายเหตุ
  Remote Keyboard Lite เข้ากันไม่ได้ แอพพลิเคชันไม่รองรับ Windows 8.

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้