หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2021

ฉันไม่สามารถเข้า เนื้อหาของการบริการเครือข่ายของ แอปพลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games

  แอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าของ วันที่และเวลา (Date & time) ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ วันที่และเวลา (Date & time) ไว้ถูกต้องดีแล้ว

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย
   สำหรับ X74H / X75H ซีรีส์:
   สำหรับรุ่นอื่น ๆ:
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
    ถ้าหากไม่มี ช่วยเหลือ (Help) แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ แอป (Apps)ช่วยเหลือ (Help)
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอช่่วยเหลือนี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนตัวรีโมทคอนโทรลได้เช่นเดียวกัน
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ สถานะและการวิเคราะห์ (Status & Diagnostics)อาการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต (Internet connectivity symptoms)
    • เลือกที่ อาการเชื่อมต่อของ อินเทอร์เน็ต (Internet Connectivity Symptoms)
  2. ตั้งค่าของ วันที่และเวลา (Date & time) สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: 
   วิธีการปรับวันที่และเวลา
   หมายเหตุ: ถ้าท่านพบว่าสถานะการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตเป็น “เชื่อมต่อแล้ว ไม่มีอินเทอร์เน็ต (Connected, No Internet)” ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การตั้งค่าเวลาทีวีของท่านได้ตั้งไปที่ เวลาเครือข่าย (Network Time)  สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อนี้: วิธีการแก้ปัญหาการมี ข้อความแสดงความผิดพลาด [เครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่อ (Network not connected)]
  3. ลบ หน่วยความจำแคช (cache) และ ข้อมูล (data)ของแอป สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อเหล่านี้:
   วิธีการลบข้อมูลและลบหน่วยความจำแคชของแอป
  4. ทำการ รีเซ็ต หรือ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   วิธีการรีเซีต หรือ รีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานใน Android TV™
   ข้อสำคัญ: โปรดระวังว่าถ้าหากท่านทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ข้อมูลและ การตั้งค่าทั้งหมดของทีวีนั้น (ข้อมูล การตั้งค่า Wi-Fi และเครือข่ายที่ใช้สาย บัญชีผู้ใช้ Google และข้อมูลล็อกอินอื่น ๆ Google Play และ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้อื่น ๆ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ ๆ

  หมายเหตุ: การตั้งค่า วันที่และเวลา (Date & time) จะมีผลต่อ ฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วย ถ้าหากการตั้งค่า วันที่และเวลา (Date & time) ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  • การค้นหา / การค้นหาด้วยเสียง (Search / Voice Search)
  • การทำงานด้วยเสียง (Voice Actions)
  • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)