หมายเลข ID หัวข้อ : 00134857 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

วิธีการเซ็ตอัปและใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของทีวี กับอุปกรณ์มือถือ

  Wi-Fi Direct เป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีได้ในแบบไร้สาย, โดยไม่ต้องใช้เราท์เตอร์ แบบไร้สาย และสามารถสตรีมวิดีโอ รูปภาพ และเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านไปให้กับทีวีได้โดยตรง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct คืออะไร?

  เปิดโหมด Wi-Fi Direct ของทีวีและดำเนินการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น, มีเดียสามารถจะทำการแชร์ได้ระหว่างอุปกรณ์มือถือและทีวี

  ขั้นตอนที่ 1เซ็ตอัปคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ในทีวี

  หมายเหตุ: ไม่ได้มีทีวีครบทุกรุ่นที่จะมีคุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือที่จัดมาให้

  ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายเข้ากับทีวีและส่งเนื้อหา

  ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct/การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ BRAVIA ได้/ จะมีวิธีการตรวจสอบการอนุญาตในตัวอุปกรณ์ได้อย่างไร ?