หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวี Bravia พร้อมกัน

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกันได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน
  • เครื่อง Android TV™ บางรุ่นที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 จะมีข้อมูลจำเพาะที่ต่างกัน ถ้าทีวีของท่านมีในรายการด้านล่างนี้ ให้ตรวจเช็คกับหัวข้อ วิธีการฟังทีวีของท่านผ่านทาง หูฟัง และ ลำโพงของทีวี เครื่อง Soundbar หรือ อุปกรณ์เสียงอันอื่นพร้อมกัน
   รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  วิธีการเซ็ตอัปทีวี

  สำหรับ Android TV (ยกเว้นเครื่องรุ่นที่อยู่ในรายการด้านล่าง):

  รายการรุ่นเครื่องที่ยกเว้น

  1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundAudio output
   • เลือกที่ Sound
  4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
  5. เลือกไปที่ Audio out (Fixed)
  6. บนรีโมตคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK
  7. เลือกไปที่ Headphone speaker link
   หมายเหตุ: ถ้า  Headphone speaker link ไม่มีแสดงออกมา ให้เลือกที่  Audio to both TV speakers & other device เพื่อทำการเปิดและข้ามขั้นตอนที่ 8
  8. เลือกไปที่ Speakers on

  สำหรับทีวีอื่น ๆ:

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน

  1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Preferences หรือ System Settings
  4. เลือกที่ Setup
  5. เลือกไปที่ AV Setup
  6. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
  7. เลือกไปที่ Audio out
  8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup
  9. เลือกไปที่ Audio out
  10. เลือกไปที่ Fixed

  สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ คู่มือแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA กับ หูฟัง (BRAVIA Connectivity Guide — Headphones)