หมายเลข ID หัวข้อ : 00200992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/06/2021

วิธีการรับฟังเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์จากทางลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์

  สามวิธีการทั่วไปที่จะทำให้เสียงของทีวีออกที่ลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ คือ:

  ทำตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีการใด ๆ ในสามวิธีการเหล่านี้:

  ข้อสำคัญ: วิธีการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นการทั่วไป สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้และการตั้งค่าระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ

   

  หมายเหตุ:

  • มีขั้นตอนแยกให้ต่างหาก เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ กล่องเซ็ตทอป เครื่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์จ่ายสัญญาณอื่น ๆ ไปให้กับระบบออดิโอ
  • Android TV™ บางรุ่นสามารถจะเชื่อมต่อกับ ลำโพงผ่านทาง Bluetooth ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง
   ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Sony Android TV

   


  ตัวเลือกที่ 1: การเชื่อมต่อ HDMI โดยใช้ฟีเจอร์ ARC:


  ผังการเชื่อมต่อ

  1. ตัวเลือกที่ 1:
   1. ทีวี
   2. ระบบเสียง
   3. สาย HDMI (สาย HDMI คุณภาพสูง ความเร็วสูง)
   4. การเชื่อมต่อ TV Out ARC ของระบบออดิโอ
   5. อินพุต HDMI ARC ในทีวี

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อทั้งสองจะต้องรองรับฟีเจอร์ ARC ได้ พอร์ต HDMI อาจจะมีเครื่องหมาย ARC เพื่อแสดงให้ทราบว่าจะใช้อันใดได้  ถ้าหากไม่มี, ให้ตรวจเช็คกับคู่ืมือของเครื่องของท่าน หรือรายละเอียดสเปกเพื่อดูว่ารองรับฟีเจอร์ ARC ได้หรือไม่
  • ถ้าหากท่านพบว่าทีวี เครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์ (HT) ของท่านไม่รองรับ ARCท่านจะต้องใช้ ตัวเลือกที่ 2: สายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital) สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) หรือตัวเลือกที่ 3: สายออดิโอ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของท่าน
  1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARCกำกับอยู่ หรือพอร์ตที่มีการระบุไว้ในคู่มือของท่านว่ารองรับ ARC
  2. ตั้งค่าของ Speakers ไปที่ Audio system
   ขั้นตอนด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างใน Android TV™
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)SpeakersAudio system
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  3. เปิดการตั้งค่าของ Control for HDMI ในทั้งทีวีและเครื่องรับหรือระบบโฮมเธียเตอร์
   หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ต้องในการเปิดฟีเจอร์ Control for HDMI นี้อาจจะแตกต่างออกไป ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับขั้นตอนเฉพาะรุ่น 
  • ถ้าหากไม่มีเสียง หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาไปทำในขั้นตอนต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่หลังการทำแต่ละขั้นตอนแล้ว
  1. ทำการรีสตาร์ทระบบโฮมเธียเตอร์/เครื่องรับ AV
   หลังการปิดระบบโฮมเธียเตอร์/เครื่องรับ AV, ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และตรวจเช็คว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่
  2. เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI จาก BRAVIA TV และ Sound Bar / เครื่องรับ AV
   ตรวจเช็คดูว่าพอร์ตต่าง ๆ ที่มีป้าย ARC มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสาย HDMI พอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARC กำกับในทั้งของ BRAVIA TV และระบบ Home Theater / เครื่องรับ AV
  3. ดำเนินการรีสตาร์ทเพาเวอร์ (รีเซ็ต) ในเครื่อง BRAVIA TV เครื่อง Soundbar และเครื่องรับ AV

   หลังการปิดระบบโฮมเธียเตอร์ / เครื่องรับ AV ให้ทำการรีสตาร์ท BRAVIA TV ใหม่โดยวิธีการใด ๆ ด้านล่าง

   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?
   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่
    
  4. ตรวจเช็คดูว่าซอฟต์แวร์ระบบของ BRAVIA TV มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วหรือไม่

   ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV ของฉันได้อย่างไร?

  ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อโดยใช้สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) หรือสายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital) (Digital audio):
  ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อโดยใช้สายออดิโอ (Analog audio):

  ผังการเชื่อมต่อ

  1. ตัวเลือกที่ 2:
   1. ทีวี
   2. ระบบเสียง
   3. สาย HDMI (สำหรับ VIDEO)
   4. สายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital) (สำหรับ Digital Audio) *ไม่มีจัดมาให้
   5. สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) (สำหรับ Digital Audio) *ไม่ได้จัดมาให้
   6. Coaxial Digital Audio INPUT
   7. Optical Digital Audio INPUT
   8. Coaxial Digital Audio OUTPUT
   9. Optical Digital Audio OUTPUT
  2. ตัวเลือกที่ 3
   1. สายออดิโอแบบอนาล็อก (สำหรับ Analog Audio) *มีจัดมาให้กับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559
   2. แจ็คขั้วต่อสเตอริโอแบบมินิ 3 ขั้ว
   3. Audio (R) INPUT
   4. Audio (L) INPUT
   5. Audio (R) OUTPUT
   6. Audio (L) OUTPUT
   7. Audio OUT / Headphone OUTPUT
  3. หมายเหตุ:
   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี แจ็คบางอันอาจจะไม่มีให้
   • ท่านสามารถหาสายเหล่านี้และอื่น ๆได้จากเว็บไซต์ Parts & Accessories 

   

  1. เชื่อมต่อ สาย Coaxial Digital สาย Optical Digital หรือสาย Audio เข้ากับ แจ็คขั้วต่อ Audio Output ของเครื่องรับโทรทัศน์
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับแจ็คที่สอดคล้องกันในเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ที่จะใช้ อินพุตของออดิโออาจจะมีป้าย TV INPUT หรือ VIDEO INPUTกำกับอยู่
  3. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา
  4. เมื่อใช้การเชื่อมต่อของสายออปติคอลดิจิทัล ให้ตั้ง Speakers ไปที่ Audio system
   ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างใน Android TV
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)SpeakersAudio system
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  5. ตั้งเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการแบบ คงที่ (Fixed) หรือ เปลี่ยนแปลงได้ (Variable)
   หมายเหตุ:
   • ทีวีบางรุ่น ไม่มีการตั้งค่านี้
   • สำหรับ Android TV ที่มีตัวเลือกนี้ ให้เลือกที่ Audio out (Fixed) และปรับค่า ระดับเสียงที่ตัวอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกเช่น ระบบออดิโอ
    ถ้าหากท่านเลือกที่ Audio out (Fixed)เสียงจะออกจากทั้งที่ทีวี และอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก ถ้าหากท่านต้องการจะให้เสียงของทีวีออกที่อุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกอย่างเดียว (ปิดเสียงจากทีวี) ให้ลดระดับเสียงของทีวีลงไปที่ค่าต่ำสุดหรือทำการปิดเสียงไว้
  6. เปิดเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ขึ้นมา
  7. ตั้งค่าเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ไปที่อินพุตที่เหมาะสม

  หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าของ Headphone/Audio out ของทีวีไปที่ Audio out (Variable)
  ระดับเสียงของอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก เช่นระบบออดิโอจะเชื่อมโยงเข้ากับระดับเสียงของทีวี และเสียงจะออกมาจากทั้งทีวีและอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกนั้น ถ้าหากท่านต้องการจะปิดเฉพาะเสียงที่ออกจากทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Speakers ในทีวีไปเป็น Audio system
  โปรดทราบว่า ถ้าหากท่านลดหรือปิดระบบเสียงของทีวีในระหว่างที่การตั้งค่าของ Speakers ของทีวี ตั้งไปที่ TV speakersเสียงจากอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก จะลดลงหรือถูกปิดไป