หมายเลข ID หัวข้อ : 00191851 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/12/2017พิมพ์

ฟอร์แมทต่าง ๆ ของไฟล์ที่รองรับได้สำหรับการเล่นผ่านทาง DLNA / Wi-Fi Direct และอุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ในเครื่องบราเวียรุ่นปี 2555

  ท่านสามารถที่จะเพลิดเพลินกับไฟล์วิดีโอ ออดิโอ และรูปภาพต่าง ๆ บนทีวีของท่านจากอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ได้ และเพลิดเพลินกับไฟล์รูปถ่าย เพลง และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพวิดีโอ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ของโซนี่โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นผ่านทางสาย USB (ไม่ได้จัดมาให้) หรือการต่อโดยตรง ดุที่ผังด้านล่างสำหรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของไฟล์ที่รองรับ:

  ใช้ฟีเจอร์ DLNA ทำการเปิดไฟล์มีเดียต่าง ๆ ในเครือข่ายในบ้านของท่านจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA เช่น ระบบพีซี หรือ PlayStation®3 หรือท่านสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Wi-Fi Direct โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องพีซีที่มี DLNA push controller, 2.4GHz ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ได้โดยตรง

  สัญลักษณ์:
  O = รองรับ
  X = ไม่รองรับ

   

  หมวดหมู่ Codec Container นามสกุลไฟล์ DLNA/ Wi-Fi Direct USB Playback
  Video MPEG1 MPEG1 .mpg, .mpe, .mpeg O O
  MPEG2 MPEG2PS .mpg, .mpe, .mpeg O O
  MPEG2 MPEG2TS .mpg,.m2t, .mpe, .mpeg O O
  AVC(MPEG4 part10) MPEG2TS .m2ts, .mts O O
  AVC(MPEG4 part10) MP4 .mp4 O O
  MPEG4 visual(MPEG4 part2) MP4 .mp4 O O
  DivX Home Theater Profile 3.0 *1 avi .divx, .avi O
  (ยกเว้น ซีรี่ย์ KDL-HX95x)
  O
  (ยกเว้น ซีรีย์ KDL-HX95x)
  Xvid avi .avi O*5 O*5
  WMV Asf .asf, .wmv O*2 O*2
  - OGG .ogv X X
  - 3gpp/3gpp2 .3gp, .3g2 X X
  DivX HD avi .divx, .avi X X
  DivX HD plus MKV .mkv X X
  - RealMedia .rm, .rmvb X X
  - MOV .mov X X
  - FLV .flv X X
  MVC MPEG2TS .mvc X X
  Music LPCM - .wav O O
  MPEG-1 Audio layer3 - .mp3 O O
  WMA Asf .wma O*3 O*3
  AAC MP4 .mp4, .m4a O*6 O*6
  Image JPEG - .jpg O*4 O*4
  - .mpo O*6 O
  PNG - .png X X
  RAW (Sony α) - .arw X O


  *1: DivX SD
  *2: รองรับสำหรับ WMV9/VC1
  *3: รองรับเฉพาะมาตรฐาน WMA9
  *4: รองรับได้สำหรับ DCF2.0/Exif 2.21 (YCbCr 4:4:4 อยู่นอกเหนือจากสเปคนี้)
  *5: ไม่รองรับ GMC ภายใน
  *6: ถ้าไม่สามารถเล่นได้ กรุณาทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ใหม่

  รายละเอียดที่สำคัญ

  • อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบเมื่อเมษายน 2555
  • อุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ ได้รับการทดสอบโดยโซนี่และพบว่า ใช้งานด้วยกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นต่าง ๆ บางอันอาจจะไม่ได้รับการรองรับ การทดสอบได้ทำภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากการรบกวนของคลื่นและการกีดขวาง
  • สถานะของเครือข่ายไร้สายแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ดังด้านล่างนี้:
   - การรบกวนกับอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ เช่น ไมโครเวฟ (ให้ปิดอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ)
   - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ของท่านและทีวี (วางอุปกรณ์ของท่านตรงข้ามกับทีวี)
  • ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้ และค่าสเปคต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ