หมายเลข ID หัวข้อ : 00180327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2017พิมพ์

ตารางทีวีบราเวีย ที่สามารถต่อ USB ได้ สำหรับรุ่นปี 2555

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์ภาพ ดนตรี และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่มี USB โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (ไม่มีมาให้) ทางสายต่อ USB หรือต่อโดยตรง

  1. กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้
  2. กล้อง Handycam
  3. TransferJet
  4. USB Drive
  5. External Hard Drive
  6. อื่น ๆ

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์ USB เหล่านี้ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนมกราคม 2555 อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้มีการทดสอบจากโซนี่ว่า สามารถใช้งานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีการสนับสนุนได้
  • มีข้อแนะนำให้มีการสำรองข้อมูลของท่านไว้ก่อนเสมอ โซนี่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายบางส่วน
  • ตารางแสดงความสามารถในการใช้งานและข้อมูลสำคัญทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  คำอธิบาย: 

  *1: สำหรับรุ่นที่ออกปี FY12 ไม่มีการรองรับ JPEG YCbCr444 (YUV444 color space).
  (ระบบการตัดต่อภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ อาจจะไม่สามารถเล่นกลับได้)

  *2: ในโหมด PS (1080/60P, 1080/50P) ไม่สามารถเล่นกลับได้

  *3: เล่นกลับแบบ 2D

  *4: บางฟังก์ชั่นอาจจะใช้ไม่ได้ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ TransferJet
  (บันทึกเนื้อหาหลังจากมีการหมุน DPOF ระบบตรวจสอบการป้องกัน แสดงผลความจุของอุปกรณ์และข้อมูลของไฟล์)
  รูปแบบสัญญาณภาพและวิดีโอสามารถเล่นกลับกับทีวี โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของสัญญาณที่อุปกรณ์นั้นต่อร่วมอยู่ รูปแบบของสัญญาณบนตารางนี้แสดงถึงผลรับเมื่อมีการต่อ DSC-TX100V กับทีวี

  *5: แสดงถึงอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นบันทึกวิดีโอ แต่ไม่สามารถเล่นกลับสัญญาณวิดีโอที่บันทึกจากทีวีได้


  กล้องดิจิตอล Cyber-shot / กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้
  ชื่อรุ่น  Photo (*1) Movie 
  DSC-H55 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-H70 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX5 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX5V JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-J10 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-S3000 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-T110 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-T110D JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-T99 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-T99D JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-TX5 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX7 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W350 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W350D JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W360 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W370 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W380 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W390 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W510 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W515PS JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W520 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W530 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W550 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W560 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W570 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W570D JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-W580 JPEG MP4(ภาพ)
  DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX5 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(ภาพ)
  NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(ภาพ)
  SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD


  กลับด้านบน

  กล้อง Handycam 
  ชื่อรุ่น  Photo (*1) Movie
  DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR58E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 68 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 68E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 78E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 88 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 88E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX33E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX34E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX43 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX43E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX44 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX44E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX53E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX63 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX63E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX73E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX83 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX83E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
  HDR-CX110 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX110E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX115E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX116 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX116E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX170 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX300 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX300E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX305E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX370 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX370E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX370V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
  HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
  HDR-XR150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-XR350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  MHS-CM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-PM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS20 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS20K JPEG MP4(AVC/H.264)
  NEX-VG10 JPEG AVCHD
  NEX-VG10E JPEG AVCHD


  กลับด้านบน

  TransferJet
  ชื่อชนิด  Photo (*1) Movie 
  TJS-1+ MS-JX8G (+ DSC-TX100V) JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)(*4)


  กลับด้านบน

  USB Drive
  USM1GL
  USM2GL
  USM4GL
  USM8GL
  USM16GL
  USM32GL
  USM1GJ
  USM2GJ
  USM4GJ
  USM8GJ
  USM4GLX(A)
  USM8GLX(A)
  USM16GLX(A)
  USM32GLX(A)
  USM64GLX(A)
  USM4GN
  USM8GN
  USM16GN
  USM32GN
  USM4GR
  USM8GR
  USM16GR
  USM32GR
  USM8GQ
  USM16GQ
  USM32GQ
  USM64GQ
  USM4GM
  USM8GM
  USM16GM
  USM32GM
  USM4GP
  USM8GP
  USM16GP
  USM32GP
  USM64GP


  กลับด้านบน

  External Hard Drive (รองรับสำหรับ USB Recording เท่านั้น)
  HD-PG3
  HD-PG5
  HD-PG5U
  HD-EG3
  HD-EG5
  HD-EG5U
  HD-D1
  HD-D2


  กลับด้านบน

  อื่น ๆ
  MSAC-UAH1
  MRW-F3


  กลับด้านบน