หมายเลข ID หัวข้อ : 00194279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คกับ"ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้" ในหัวข้อนี้

  ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ที่รองรับ และทีวี ด้วยสาย Micro USB เพื่อเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ (รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ) ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนทีวี ท่านยังสามารถดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ด้วยเช่นกัน อ้างอิงกับข้อมูลด้านล่าง สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับได้ และขั้นตอนการใช้งาน

  รูปภาพประกอบ

  [A] โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android
  [B] รีโมทคอนโทรลของ ทีวี


  ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้:

  • ทีวี BRAVIA
   • X70xxE ซีรีส์, X70xxF ซีรีส์, X73xF ซีรีส์, X72xF ซีรีส์
   • W77xE ซีรีส์, W75xE ซีรีส์, W62xE ซีรีส์, W67xE ซีรีส์, W61xE ซีรีส์, W66xE ซีรีส์, W62xF ซีรีส์, W67xF ซีรีส์, W61xF_W66xF ซีรีส์
   • R4xxE ซีรีส์, R3xxE ซีรีส์, RF45x ซีรีส์, R42xF ซีรีส์, R3xxF ซีรีส์<i>
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า
    หมายเหตุ: ไม่รองรับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการอื่น ๆ, รวมถึง iOS และ Windows ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android นั้น ๆ

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้:

     สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทของไฟล์ ต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน


  วิดีโอต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์บน BRAVIA TV

  ขั้นตอนการสั่งงาน:

  1. จัดเตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสาย Micro USB
  2. เชื่อมต่อทีวีและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันด้วยสาย Micro USB
  3. ตั้งค่า USB ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเป็นโหมด File Transfers หรือ MTP

   ตัวอย่างของหน้าจอ:

   รูปภาพประกอบ
  4.  เปิดแอป Media Player ของทีวี
   1.  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2.  เลือกที่ Media
   3.  เลือกที่ Photo, Music หรือ Video
  5.  เมื่อท่านเลือก Photo, Music หรือ Video สองโฟลเดอร์จะแสดงดังในรูปภาพต่อไปนี้

   รูปภาพประกอบ
   Category
   คอนเทนท์ในแต่ละโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

   Generic
   คอนเทนท์ที่เป็น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ทั้งหมด จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน


   หมายเหตุ: ถ้าหากมีโฟลเดอร์ Picture ทั้งในหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น โฟลเดอร์ Picture ทั้งสองจะแสดงออกมาแยกกัน
    
  6. เลือกคอนเทนท์ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี ปุ่มสีสามารถที่จะใช้ในการปิดเปิดระหว่าง Photo, Music และ Video ได้