หมายเลข ID หัวข้อ : 00239547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] การแก้ปัญหา รีโมทคอนโทรลของท่าน

    รีโมทคอนโทรลไม่มีการตอบสนอง?
    ต่อไปนี้เป็น 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ในวิธีการแก้ปัญหา รีโมทคอนโทรลของท่าน

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube