หมายเลข ID หัวข้อ : 00180607 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของเครื่อง BRAVIA: การยุติการทำงานของฟังก์ชั่น Bookmark ในโทรทัศน์ BRAVIA บางรุ่น

  2015-09-17

  ทางบริษัทฯ จะยุติการทำงานของฟังก์ชั่น Bookmark ที่มีอยู่ในโทรทัศน์ BRAVIA บางรุ่น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558.

  Bookmark (ฟังก์ชั่นหนึ่งที่จะทำหน้าที่จำรายละเอียดตำแหน่งที่ต้องการจะกลับมารับชมให้กับรายการทีวี*1, วิดีโอ, การแสดง และเพลงที่มีอยู่ในฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของบางเครือข่าย เช่น TrackID, Related Search)
  *1 Bookmark สำหรับรายละเอียดรายการทีวีนี้จะมีเฉพาะในประเทศและรุ่นเครื่องต่อไปนี้เท่านั้น;
  Czech Rep., Denmark, Germany, Switzerland, Austria, United Kingdom, Ireland, Spain, France, Italy, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Norway, Poland, Russia, Slovakia, Finland, Sweden, New Zealand, Australia: รุ่นเครื่องปี 2555

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.

  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายการรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ.