หมายเลข ID หัวข้อ : 00158943 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2016พิมพ์

วิธีการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB สำหรับการเล่นบนทีวี

  ระบบไฟล์ ที่ USB รองรับได้คือ FAT12, FAT16, FAT32, และ exFAT. ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB จะรองรับได้เฉพาะ เมื่อใช้ระบบไฟล์ exFAT เท่านั้น. กรุณาดูที่ด้านล่างนี้ถึงวิธีการฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ USB ให้ไปเป็นระบบไฟล์อย่างอื่น.

  วิธีการฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ไปเป็นระบบไฟล์แบบอื่น

  เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB สำหรับการอัพเดตนี้, จะต้องทำการฟอร์แมทใหม่ให้เป็นระบบไฟล์  FAT12, FAT16, FAT32, หรือ exFAT.

  คำเตือน: การฟอร์แมทอุปกรณ์ USB จะเป็นการลบคอนเทนท์ทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์นั้น.

  ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ใหม่.
  หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ.

  ถ้าต้องการจะฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ให้เป็น FAT ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows, ให้ทำตามคำสั่งต่อไปนี้:

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ My Computer.
  3. ในหน้าต่าง My Computer, คลิกขวาที่ไอคอนของไดร์ฟที่อุปกรณ์ USB นั้นแสดงอยู่.
  4. จากเมนู, คลิกที่ Format....
  5. ในหน้าต่าง FORMAT device name (drive letter), ภายใต้ File system, คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์. และ เลือกที่ FAT32 และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Start.
  6. ที่ข้อความ WARNING..., คลิกที่ OK เพื่อดำเนินการต่อ.
   สำคัญ: การฟอร์แมทจะลบคอนเทนท์ทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บนั้น. 
  7. ที่ข้อความ Format Complete, คลิกที่ OK.
  8. คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง ชื่ออุปกรณ์ FORMAT (ตัวอักษรชื่อไดร์ฟ).
  9. คลิกที่ X ด้านบนขวาเพื่อปิดหน้าต่าง My Computer.


  ถ้าต้องการฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ให้ไปเป็น ระบบไฟล์ FAT ด้วย Mac OS:
   

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. เปิดที่ Disk Utility.
  3. คลิกเพื่อทำการเลือก อุปกรณ์ USB ในช่องด้านซ้าย.
  4. คลิกเพื่อทำการเปลี่ยนไปที่แทป Erase.
  5. ใน Volume Format: ช่องสำหรับเลือก, คลิกที่ MS-DOS File System.
  6. คลิกที่ปุ่ม Erase.
  7. ที่ไดอะล็อกตรวจสอบยืนยัน, คลิกที่ปุ่ม Erase.
  8. ปิดหน้าต่าง Disk Utility.