หมายเลข ID หัวข้อ : 00157901 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018พิมพ์

วิธีการส่งคอนเทนท์และเล่นไปให้กับทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์

To send contents and playback to TV from computer.

  กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งคอนเทนท์และเล่นกับทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ:
  ใน Home network setting จำเป็นต้องเปิดการทำงาน Remote play ของ Windows Media Player 12 ใน Windows 7 ไว้ด้วย.

  1. เปิด Control Panel จากเมนู Start.

   Image

  2. เลือกที่ Network and Internet (เลือกที่ Category บน View by ถ้าการตั้งค่าไม่แสดง)

   Image

  3. เลือกที่ HomeGroup

   Image

  4. เลือกที่ What is a network location?

   Image

  5. เลือกที่ Home network

   Image

  6. เลือกที่ Close และสิ้นสุดการปรับตั้ง.

   Image

  7. เปิด Windows Media Player (เมนู StartAll programsWindows Media Player) และเลือกคอนเทนท์บางอัน (รูปภาพ หรือ ภาพยนตร์). คลิกขวาและเลือกที่ Play toBRAVIA.

   Image

  วิธีการอื่นที่จะทำการเล่นคอนเทนท์:
  • เปิดโฟลเดอร์ที่มีคอนเทนท์ (รูปภาพ, ภาพยนตร์) นั้นอยู่ และคลิกขวาบนไฟล์ และ Play ToBRAVIA.
  • คลิกขวาบนโฟลเดอร์ที่มีคอนเทนท์ (รูปภาพ, ภาพยนตร์) นั้นอยู่ และ Play ToBRAVIA และ เริ่มการแสดงสไลด์โชว์คอนเทนท์ที่อยู่ด้านในนั้นทั้งหมด.