หมายเลข ID หัวข้อ : 00074596 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017พิมพ์

มีวิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอ TV ได้อย่างไร.

การเล่นคอนเทนท์ที่เก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอ TV.

  ต่อไปนี้เป็นสามวิธีการที่แตกต่างกันในการเล่นเพลง, วิดีโอ, และรูปภาพที่เก็บบันทึกโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่านบนหน้าจอทีวี:

  • แสดงหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่านแบบไร้สายโดยใช้ Screen Mirroring.
   กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท → Screen Mirroring → เลือกที่ชื่อ BRAVIA > Xperia คอนเทนท์จะแสดงบนหน้าจอ BRAVIA.
   หมายเหตุ: เลือกชื่อ BRAVIA โดยการสแกนจากอุปกรณ์เพื่อค้นหาและเลือกชื่อ BRAVIA ของท่าน.
  • ถ้าหาก Xperia และ BRAVIA เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านเดียวกัน, ท่านอาจสามารถเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์ DLNA ดังด้านล่างนี้.

   ในโทรทัศน์:
   - กดปุ่ม HOME บนรีโมท
   - ไปที่ ApplicationsAll ApplicationsMedia Player → เลือก Xperia ของท่าน

   ในระหว่างที่เล่นคอนเทนท์ด้วย Xperia:
   - แตะที่ไอคอนของ Throw ที่ด้านบนของหน้าจอ
   - เลือกชื่อ BRAVIA.
   การทำงานของ Xperia อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต. กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ Xperia
  • ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia และ ทีวีได้โดยใช้สาย MHL .

  หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดลงจากการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม.