หมายเลข ID หัวข้อ : 00182712 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของเครื่องโซนี่: การยุติการมีให้บริการของ Skype

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2017-04-20

เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่ทุกท่าน,

ตามที่ได้มีการประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วถึงการยกเลิกการสนับสนุนในแอพ Skype ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc, และเครื่องรับโทรทัศน์ BRAVIA ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ไปแล้วนั้น.

บริการของ Skype for TV นี้จะยุติลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2560. ท่านจะไม่สามารถใช้บริการนี้ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ BRAVIA ของท่านหลังวันที่ดังกล่าวไปแล้วได้อีกต่อไป.

ขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้


ประกาศสำหรับท่านเจ้าของเครื่องโซนี่: เกี่ยวกับเรื่อง การยกเลิกการสนับสนุน Skype ใน BRAVIA TV และ เครื่องเล่น Blu-ray

25 พฤษภาคม 2559

เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่ทุกท่าน,

Skype ได้มีการออกประกาศว่า Skype สำหรับทีวี จะไม่มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้อีกต่อไป ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงจะไม่มีการสนับสนุนแอพ Skype ใน BRAVIA TV และ เครื่องเล่น Blu-ray ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับรายการของรุ่นเครื่องที่อยู่ในข่ายของการประกาศนี้ โปรดอ้างอิงจากรายการต่อไปนี้.

Skype ได้ตัดสินใจที่จะให้ความสนใจในการลงทุนด้านอื่นแทน.
โปรดอ้างอิงกับรายละเอียดจาก Skype.

https://support.skype.com/en/faq/FA34642/what-changes-are-coming-to-skype-for-tv

ในเดือนมิถุนายน 2559 แอพ Skype ใน BRAVIA TV และ เครื่องเล่น Blu-ray อาจจะสามารถทำงานได้โดยมีข้อจำกัดบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง. อย่างไรก็ตาม จากแผนการณ์ของ  Skype ที่จะไม่มีการสนับสนุนแอพนี้อีกต่อไป ซึ่งทางบริษัทฯ คาดหวังว่า จะไม่มีเรื่องนี้ในอนาคต.
 
ด้านล่างนี้เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของ Skype สำหรับ TV ที่จะทำงานใน BRAVIA TV หรือ เครื่องเล่น Blu-ray:
รุ่นปี 2554/2555:
• ท่านจะไม่สามารถสร้างบัญชีใช้งานของ Skype และเปลี่ยน Skype Password ของท่านจาก BRAVIA TV ได้.
• ท่านจะไม่สามารถสร้างบัญชีใช้งาน Skype ใหม่จากอุปกรณ์อื่นและนำมาลงชื่อเข้าใช้งาน Skype ใน BRAVIA TV หรือ เครื่องเล่น Blu-ray ได้

ขออภัยท่านในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้.

โปรดคลิกที่นี่ สำหรับรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ.