หมายเลข ID หัวข้อ : 00236389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020พิมพ์

ระดับเสียงใน Netflix เบากว่าใน Android TV™ ของฉัน

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

  เมื่อ Dolby Dynamic Range มีการตั้งไปที่ Compressedระดับเสียงจะมีการเพิ่มสูงขึ้น

  ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในระหว่างที่รับชม Netflix: 

  1. กดที่ปุ่ม Quick Settings หรือปุ่ม ACTION MENU บนตัว รีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   Settings
  3. เลือกที่ Display & SoundSoundVolume levelDolby Dynamic RangeCompressed

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dolby Dynamic Rangeให้อ้างอิงกับ: Dolby Dynamic Range คืออะไร และตั้งไว้อย่างไร?