หมายเลข ID หัวข้อ : 00202575 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2024พิมพ์

โหมดปรับเทียบ Netflix (Netflix Calibrated Mode) คืออะไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  โหมดปรับเทียบ Netflix (Netflix Calibrated Mode) ใน Google TV™ หรือ Android TV™ ของท่านจะยินยอมให้ท่านได้พบกับคุณภาพของภาพถ่ายที่ใกล้เคียงกับที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เห็นและตั้งใจไว้ ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อทำการเปิดหรือปิด:

  สำหรับ Google TV และ Android TV ที่วางจำหน่ายหลังปี 2562 ที่แสดงในรายการด้านล่าง:

  • เครื่องรุ่นปี 2566: A95L, A80L, X95L, X90L ซีรีส์, XRM-A95L, XRM-A80L XRM-X95L, XRM-X90L ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2565: A95K, A90K, A80K, A75K, X95K, X90K, X91K, X92K (55-85), X90K, X92K (50), Z9K ซีรีส์, XRM-A95K, XRM-A90K, XRM-A80K, XRM-X95K, XRM-X90K, XRM-Z9K ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2564: X95J, Z9J, X90J (50-75, 100), A90J, A80J, XRM-X95J, XRM-Z9J, XRM-X90J, XRM-A90J, XRM-A80J ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2563: A9S, A8H, Z8H, X95H (55, 65, 75), X95H (49, 85), X90H, X91H, KM-X9000H ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2562: Z9G, A9G, X95G ซีรีส์
   1. เปิด Netflix ขึ้นมา
   2. บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา กดที่ปุ่ม การตั้งค่าด่วน (Quick Settings) (ประแจ หรือ เฟือง)
   3. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   4. เลือกที่ ภาพและเสียง (Display & Sound)
   5. เลือกไปที่ ภาพ (Picture)
   6. ตั้ง Netflix calibrated mode ไปที่ เปิด (On) หรือ ปิด (Off)
  หมายเหตุ:
  • ถ้าหาก Netflix calibrated mode ตั้งไว้เป็น เปิด (On)การตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) จะเป็นสีเทา
  • ถ้าท่านต้องการเลือกการตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) อันอื่น กรุณาทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ข้างต้นเพื่อปิด โหมดปรับแต่ง Netflix ( Netflix Calibrated Mode)

  สำหรับ A9F และ Z9F ซีรีส์ (รุ่นปี 2561):

  1. เปิด Netflix ขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (Action Menu) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
  3. ขั้นตอนถัดไปจะขึ้นกับเมนูที่แสดงบนหน้าจอ
   แสดงหน้าจอแสดงผล
   1. เมื่อเมนูแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)):
    1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
    2. เลือกที่ ภาพและเสียง (Display & Sound)
    3. เลือกไปที่ ภาพ (Picture)
    4. ตั้ง Netflix calibrated mode ไปที่ เปิด (On) หรือ ปิด (Off)
   2. เมื่อเมนูนี้แสดงที่ด้านบนของหน้าจอ (Action Menu):
    1. เลือกไปที่ การปรับแต่งภาพ (Picture adjustments)
    2. ตั้ง Netflix calibrated mode ไปที่ เปิด (On) หรือ ปิด (Off)
  หมายเหตุ:
  • ถ้าหาก Netflix calibrated mode ตั้งไว้เป็น เปิด (On)การตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) จะเป็นสีเทา
  • ถ้าท่านต้องการจะเลือกการตั้งค่า โหมดภาพ (Picture mode) อันอื่น กรุณาทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อปิด Netflix calibrated mode