หมายเลข ID หัวข้อ : 00197355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019พิมพ์

Network Services / Apps Status (Netflix, Amazon Video, YouTube, Spotify)

    การบริการอาจจะไม่มีให้ (เช่นไม่สามารถดูวิดีโอหรือล็อกอินเข้าไปได้) เนื่องจากการบำรุงรักษาของระบบจากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว , ให้อ้างอิงกับข้อมูลที่่จัดให้ในลิ้งค์ด้านล่าง และรอระยะหนึ่งก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อใหม่.