หมายเลข ID หัวข้อ : 00151260 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/02/2021พิมพ์

ข้อความแสดงความผิดพลาดและรหัสความผิดพลาดของ Netflix

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อมี ข้อความหรือรหัสแสดงความผิดพลาดปรากฎขึ้นมาและท่านไม่สามารถดู Netflix ได้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เข้าไปที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ Netflix (Netflix Help Center)ใส่ข้อความหรือ รหัสแสดงความผิดพลาดนั้นเข้าไป และตรวจดูวิธีแก้ปัญหา
  2. ถ้าปัญหายังคงอยู่ หรือถ้าท่านต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นสำรับ BRAVIA TV หรือ เครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc™ ให้ดูดังต่อไปนี้:
  • BRAVIA TV: YouTube™, Netflix, หรือแอป สตรีมมิ่งอื่น ที่ติดตั้งใน BRAVIA TV ของฉันไม่ทำงาน
  • เครื่องเล่น Blu-ray Disc
   • ปิดแอป Netflixและจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่
   • ตรวจดูให้มั่นใจว่า การเข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ตทำงานได้อย่างถูกต้อง
   • ถอด ปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) ของ อุปกรณ์ของท่านออก และจากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ของท่านมี การอัพเดตซอฟต์แวร์อันล่าสุดแล้ว