หมายเลข ID หัวข้อ : 00139914 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอเข้ากับเครือข่าย โดยใช้การเชื่อมต่อทางสาย.

  หมายเหตุ:

  • ความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นี้ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ ทีวี ครบทุกรุ่น. เพื่อที่่จะดูว่าเครื่องของท่านมีความสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับสเปคต่าง ๆ หรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้. 
  • เราแนะนำให้ ใช้บริดจ์แบบไร้สาย(wireless bridge) ถ้าหากอุปกรณ์วิดีโอนั้นไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ และไม่มีการเชื่อมต่อ LAN ในห้องหรือบริเวณที่อุปกรณ์วิดีโอนั้นติดตั้งอยู่.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์แบบใช้สายเข้ากับ เครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc , TV หรือ เครื่องเล่น Network media:

  ข้อสำคัญ:

  • ต้องใช้การเชื่อมต่อของระบบเคเบิล, DSL, หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอื่น ๆ.
  • เราท์เตอร์นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับโมเด็มความเร็วสูงที่ใช้งานได้.
  1. เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์เข้ากับขั้วต่อแจ็ค Local Area Network (LAN) ทางด้านหลังของเครื่องนั้น.
   รูปภาพประกอบ
  2. ใช้ฟีเจอร์ Network set up จากเมนูของอุปกรณ์วิดีโอ เพื่อทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบใช้สาย.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนย่อยด้านล่างอาจจะแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามรุ่นเครื่อง. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับคำสั่งเฉพาะรุ่น.

   1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบใช้สาย.

  ถ้าหากใช้ เครื่อง DMX-NV1 BRAVIA Internet Video Link (BIVL) กับเราท์เตอร์แบบใช้สาย และใช้งานร่วมกันได้กับ Sony TV, ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม เหล่านี้:

  1. เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์เข้ากับแจ็คขั้วต่อ LAN ในเครื่อง BIVL.
  2. เชื่อมต่อปลายด้านตัว L ของสาย HDMI ที่จัดมาให้ เข้ากับการเชื่อมต่อ HDMI OUT บนตัวเครื่อง BIVL.
  3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วอินพุท HDMI บนตัวเครื่อง TV.
  4. เชื่อมต่อปลายด้านที่เล็กกว่า(mini B) ของสาย USB ที่จัดมาให้เข้ากับ พอร์ท DMex บนตัวเครื่อง BIVL.
  5. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับพอร์ท DMex บนตัวเครื่อง TV.