หมายเลข ID หัวข้อ : 00151177 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

ข้อผิดพลาด: 301 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปในช่อง Netflix

    ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปในช่องของ Netflix โดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือเปิดการทำงานของอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น ได้มีการเซ็ตอัพไว้เพื่อดูช่องของ Netflix ไว้อย่างถูกต้องแล้ว .