หมายเลข ID หัวข้อ : 00136284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019พิมพ์

วิธีการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบแบบบังคับ

  ข้อสำคัญ: ถ้าดำเนินการได้ตามปกติ การอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ (Firmware) สามารถจะใช้เวลานาน 24 ถึง 36 ชั่วโมงได้ กระบวนการต่อไปนี้จะมีให้ในทีวีรุ่นปี 2010 ที่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไปเป็น 4.020 หรือที่สูงกว่า

  1. กำหนดการตั้งค่าของ Automatic Software Update ไปที่ On
  2. ดำเนินการ Refresh Internet Content
  3. ปิดทีวี
  4. ภายใน 10 นาทีของการปิดทีวี ไฟ LED สีส้มที่ด้านหน้าของทีวีจะเริ่มกะพริบ นี่เป็นการแสดงให้ทราบว่ากระบวนการอัปเดตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
  5. เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น ไฟ LED สีส้มนี้จะดับลงไป

   หมายเหตุ: ความยาวของเวลาที่จะใช้ในการอัปเดตให้เสร็จสิ้น จะแปรผันไปตามการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและขนาดของการดาวน์โหลด