หมายเลข ID หัวข้อ : 00135471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ เครื่องเล่น Network media โดยใช้ LAN ในตัวเข้ากับเครือข่ายไร้สาย.

  ข้อสำคัญ:

  • ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือระบบ โฮมเธียเตอร์ ครบทุกรุ่นที่จะมีระบบ LAN ในตัวมาด้วยจากโรงงาน. ถ้าต้องการจะทราบว่าเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือระบบโฮมเธียเตอร์ของท่านมีระบบ LAN ในตัวหรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่ให้มากับเครื่องนั้น. 
  • ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ต้องมั่นใจว่าเราท์เตอร์ไร้สายได้มีการเชื่อมต่อและกำหนดค่าเข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำงานได้ไว้แล้ว. ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) สำหรับข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้.
  รูปภาพประกอบ

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

  1. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา
  2. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  3. ใช้ ปุ่มคีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ Setup.
  4. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้นบน หรือ ลูกศรชี้ลงล่าง เพื่อเลือกที่ Network Settings.
  5. กดที่ปุ่ม Enter .
  6. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ทำการเลือกที่ Internet Settings.
  7. กดที่ปุ่ม Enter .
  8. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ทำการเลือกที่ Wireless.
  9. กดที่ปุ่ม Enter .
  10. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ทำการเลือกการตั้งค่า LAN ที่เหมาะสม.

   • รูปภาพประกอบ
   • Automatic Registration (WPS): เลือกการตั้งค่าของ LAN นี้เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเราท์เตอร์ wireless LAN ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Protected Setup ที่มีการตั้งค่ารักษาความปลอดภัย.
   • Access point scan: เลือกการตั้งค่าของ LAN นี้เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเราท์เตอร์ wireless LAN ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Protected Setup ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย หรือที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Wi-Fi Protected Setup.
   • Manual registration: ตัวเลือกนี้สำหรับยูสเซอร์ชั้นสูง ที่ต้องการเพิ่มการตั้งค่าต่าง ๆ เข้าไปด้วยตนเอง.
  11. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อทำให้เครื่องเล่นทำการค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความแรงของสัญญาณ และจำนวนของเครือข่ายไร้สายในช่วงระยะใกล้ ๆ กัน ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาทีในการทำให้เสร็จสิ้น.

  12. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง เพื่อเลือกแอคเซสพอยต์ที่เหมาะสม.
  13. กดที่ปุ่ม Enter .
  14. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง เพื่อเลือกการตั้งค่าความปลอดภัยที่เหมาะสม.
  15. กดที่ปุ่ม Enter .
  16. กดที่ปุ่ม ENTER นี้อีกครั้ง.
  17. ใช้ ปุ่มลูกศรต่าง ๆ เพื่อทำการป้อนคีย์ของ WEP หรือ WPA จากแป้นคีย์บนหน้าจอ.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ:

   • คีย์ัรักษาความปลอดภัยจะแสดงออกมาเป็นเครื่องหมายดอกจันแปดตัวเสมอ.
   • ถ้าหากคีย์ WEP หรือ WPA ของท่านมีตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ด้วย ท่านอาจจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม. เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแป้นคีย์ให้กดที่ปุ่มสีแดง บนตัวรีโมท. ปุ่มนี่้จะทำการเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก.
  18. เลือกที่ Finish.
   รูปภาพประกอบ
  19. กดที่ปุ่ม Enter .
  20. กดที่ ลูกศรชี้ไปทางขวา เพื่อทำต่อ.
  21. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้นบน หรือ ชี้ลงล่าง เพื่อทำการเลือกที่ Auto Acquisition หรือ Manual สำหรับทำการป้อนค่า IP address.

   หมายเหตุ: สำหรับในเครื่องบางรุ่น ถ้าไม่มีตัวเลือก Manual ให้ ก็จะไม่สามารถทำการป้อนค่า IP address เข้าไปด้วยตนเองได้.
    
  22. กดที่ปุ่ม Enter .
  23. ถ้าหากมีการเลือกที่ Manual ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้, ไม่เช่นนั้น ให้ไปทำต่อในขั้นตอนที่ 24.
   1. ใช้ ปุ่มลูกศรต่าง ๆ ทำการป้อนค่า IP address ใน แป้นพิมพ์บนหน้าจอ .
   2. เลือกที่ Finish.
   3. กดที่ปุ่ม Enter .
  24. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือชี้ลง ทำการเลือกที่ Auto หรือ Manual สำหรับการตั้งค่าของ DNS.
  25. กดที่ปุ่ม Enter .
  26. ถ้าหากเลือกไปที่ Manual ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้, ไม่เช่นนั้น ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 27.
   1. ใช้ ปุ่มลูกศรต่าง ๆ ทำการป้อนค่า DNS address ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ .
   2. เลือกที่ Finish .
   3. กดที่ปุ่ม Enter .
  27. ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง เพื่อทำการเลือกว่าจะใช้ การตั้งค่าของ proxy หรือไม่.
  28. กดที่ปุ่ม Enter .
  29. ถ้าหากมีการเลือกที่ Manual, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 30.
   1. ใช้ ปุ่มลูกศรต่าง ๆ ทำการป้อนค่า proxy address ใน แป้นพิมพ์บนหน้าจอ .
   2. เลือกที่ Finish.
   3. กดที่ปุ่ม Enter .
  30. เพื่อทำการตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นถูกต้อง ให้ใช้ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ทำการเลือก.
  31. กดที่ปุ่ม Enter .
  32. เมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อจบขั้นตอนการเซ็ตอัปนี้.