หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

วิธีการแก้ปัญหาภาพและหน้าจอของทีวี

มีเส้นบนหน้าจอ หน้าจอเบลอ , มีภาพซ้อน, สว่างหรือมืดเกินไป หรือมีสีแปลกผิดปกติ

  เลือกอาการทีวีของท่าน และจากนั้นทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อแก้ปัญหา

  หมายเหตุ:

  เส้นบนหน้าจอ (เส้นหรือแถบแนวตั้ง/แนวนอน)

  หน้าจอเบลอ (พร่ามัว, ไม่ชัด, ขุ่นมัว)

  ภาพซ้อน (ภาพเงา ภาพคู่)

  หน้าจอผิดปกติ

  ปัญหา คอนทราส (สว่างหรือมืดเกินไป)

  หน้าจอสีเทา

  มีสีผิดปกติบนหน้าจอ (กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ (Solarization) ไม่มีสี สีจาง สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)

  การตรวจสอบปัญหาหน้าจอเบื้องต้น (เส้น/เบลอ/สีผิดปกติ) จากอุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ

  ปัญหาหน้าจออื่น ๆ