หมายเลข ID หัวข้อ : 00088214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่

  หมายเหตุ: ก่อนจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ท่านอาจจะต้องการอ้างอิงกับ คู่มือการแก้ปัญหาทีวี ของเรา สำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเพาเวอร์รีเซ็ต

  1. ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
  2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์นั้นไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 60 วินาที
  4. เสียบปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าอีกครั้ง
  5. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางต่อไฟนั้นหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถจะแก้ไขได้จากการลองทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ลองทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  ข้อสำคัญ: โปรดระวังถ้าหากท่านจะทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดของทีวี (ข้อมูลการตั้งค่าของ Wi-Fi และเครือข่ายแบบใช้สาย ฯลฯ) จะถูกลบออกไป และทีวีจะกลับไปเป็นสภาวะเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ ๆ

  วิธีการรีเซ็ตทีวีให้กลับเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน