หมายเลข ID หัวข้อ : 00226987 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/10/2019พิมพ์

ประกาศถึงท่านเจ้าของ BRAVIA TV : การยุติบริการ VEWD TV Store ใน Sony BRAVIA TV ของรุ่นปี 2555 ถึง 2561

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เนื่องจากการหมดอายุของสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ และ Sony การบริการของ VEWD TV Store จะถูกนำออกจาก BRAVIA TV บริการดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2562

   

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ