หมายเลข ID หัวข้อ : 00231598 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2020

คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV

  เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์:

                                                       
  ทีวีเปิดไม่ได้ทีวีมีการปิดหรือรีสตาร์ทแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไฟ LED กะพริบตลอดเวลาในทีวีรีโมทไม่ตอบสนองหรือตอบสนองช้า
  ช่องสัญญาณหาย และคุณภาพสัญญาณภาพ/หน้าจอมีความผิดปกติไม่มีภาพทีวีหยุดทำงาน/ค้าง
  อินพุต และ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก (USB, HDMI, Screen Mirroring/Cast, Bluetooth)ไม่มีเสียง คุณภาพเสียงไม่ดี หรือมีเสียงกลไกเครือข่าย WiFi และ อินเทอร์เน็ตฉันไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Voice Search (สำหรับ Android TV เท่านั้น)
  ปัญหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การแก้ปัญหาที่เกิดกับแอป ความเสียหายทางกายภาพ

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony