หมายเลข ID หัวข้อ : 00171656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน

  ถ้าหากท่านพบปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ปุ่ม Mic /ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง บนรีโมทสั่งงานด้วยเสียง(Voice command remote control)ของท่าน, กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการจับคู่ตัวรีโมทและจับคู่ใหม่.

  หมายเหตุ:

  • หลังการเปลี่ยนตัวรีโมทสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ของท่าน การจับคู่ตัวรีโมทใหม่เพื่อใช้ทำการค้นหาด้วยเสียงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • หลังการอัปเดตทีวีของท่าน อาจจะจำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทสำหรับใช้ค้นหาด้วยเสียงใหม่.
   สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2015

  ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
  1. ยกเลิกการจับคู่ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) จาก ทีวี.
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
   4. เลือกที่ รายการอุปกรณ์.
   5. Select SONY TV REMOTE 001.
   6. เลือกที่ Unpair.
   7. เลือกที่ OK.
  2. ทำการจับคู่ใหม่ให้กับ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) เข้ากับทีวีนั้น.
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories .
   4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
   5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
     
   สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2016

  ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
  1. ยกเลิกการจับคู่ Voice command remote control จาก ทีวี.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม .
   4. เลือกที่ รายการอุปกรณ์.
   5. เลือกที่ SONY TV RC MIC 001.
   6. เลือกที่ Unpair.
   7. เลือกที่ OK.
  2. จับคู่ใหม่ให้กับ Voice command remote control เข้ากับทีวีนั้น.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Voice Remote Control ในกลุ่มของ NETWORK&ACCESSORIES.
   4. เลือกที่ Activate the MIC button.
   5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.