หมายเลข ID หัวข้อ : 00181259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศถึงผู้ใช้ทีวีบราเวีย: การหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน Facebook บนทีวีบราเวียบางรุ่น

  2015-04-14

  เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ

  บริษัท Facebook, Inc. ได้ประกาศหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน Facebook ในอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมีผลรวมถึงทีวีบราเวียบางรุ่น

  แอพพลิเคชัน Facebook จะไม่สามารถใช้งานได้ในทีวีบราเวียตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

  สำหรับรุ่นที่ได้รับผลกระทบ.

  KD-55X8500B
  KD-55X9004A
  KD-65S9000B
  KD-65X8500B
  KD-65X9000B
  KD-65X9004A
  KD-85X9500B
  KDL-32W674A
  KDL-32W700B
  KDL-40NX720
  KDL-40W600B
  KDL-42W674A
  KDL-42W800B
  KDL-42W804A
  KDL-46W704A
  KDL-46W904A
  KDL-46W954A
  KDL-47W804A
  KDL-48W600B
  KDL-50W704A
  KDL-50W800B
  KDL-55W800B
  KDL-55W804A
  KDL-55W904A
  KDL-60W600B
  KDL-70W850B

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

  หมายเหตุ: ประกาศครั้งนี้ส่งผลถึงอินเตอร์เน็ตทีวีในรุ่นอนาคตด้วย