หมายเลข ID หัวข้อ : 00181265 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โซนี่: ในการหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน YouTube บนโทรทัศน์, วิดีโอและผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง

    2015-01-23

    เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

    ในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัท Google ผู้ให้บริการ YouTube, ได้ประกาศหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน YouTube ในอุปกรณ์ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ youtube.com/devicesupport.

    เนื่องจาก ประกาศครั้งนี้ ทำให้ทีวีโซนี่, วิดีโอและผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงบางรุ่นได้รับผลกระทบ และจะหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน YouTube ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558.

    โปรดคลิก ที่นี่  สำหรับรายละเอียดของรุ่นเครื่อง.