หมายเลข ID หัวข้อ : 00181140 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

วิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องของท่าน

  2011-04-19

  มีวิธีการตรวจสอบอยู่สองวิธี ในการตรวจสอบรุ่นเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

  วิธีที่ 1 เป็นการตรวจสอบผ่านทางหน้าจอเมนูของทีวี
  1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และกดที่ ปุ่ม HOME บนรีโมทเพื่อให้แสดงเมนู Home
  2. ไปที่ Product Support จากหมวดของ Settings และกดที่ OK เพื่อทำการเลือก

  3. ไปที่ System Information และทำการเลือก

  4. ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะแสดงดังรูปด้านล่าง

   

  วิธีที่ 2 เป็นการตรวจสอบจากสติกเกอร์บริการที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่อง ให้อ้างอิงกับรูปด้านล่างนี้