หมายเลข ID หัวข้อ : 00181100 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

ประกาศสำหรับการให้การตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของโทรทัศน์ BRAVIA

  2011-04-26

   ประกาศสำหรับการให้การตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของโทรทัศน์ BRAVIA
  รุ่น KDL-40CX520 และ KDL-46CX520
  ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ ด้วยดีเสมอมา

  ด้วยทางโซนี่พบว่า ได้มีโทรทัศน์ BRAVIA รุ่น KDL-40CX520 และ KDL-46CX520 จำนวนเล็กน้อย ที่นำออกจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับผลกระทบจากการมีชิ้นส่วนที่ใช้เป็นฉนวนที่ไม่เป็นไปตามความต้องการในการออกแบบของโซนี่ และเมื่อมีการใช้เครื่องนั้นในภายใต้สภาวะบางอย่างที่พบได้ไม่ง่ายนัก (เช่น อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และการใช้งานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน) ผู้ที่เข้าไปสัมผัสถูกส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้ หรือส่วนที่เป็นโลหะของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน อาจจะพบว่า มีความรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด
  เพื่อเป็นการรับประกัน ถึงความพึงพอใจให้กับลูกค้า เราจะจัดให้มีการตรวจสอบและตรวจซ่อมให้ฟรี สำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบนั้น รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ KDL-40CX520 และ KDL-46CX520 นำออกจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะได้รับการเติมเข้าไปภายหลัง เพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบว่า เครื่องของท่านได้รับผลกระทบนี้ด้วยหรือไม่ เราจำเป็นต้องทำการตรวจสอบผ่านทางหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีตรวจสอบและจดหมายเลขประจำเครื่องทีวีของท่าน เมื่อท่านได้จดหมายเลขประจำเครื่องของท่าน ให้คลิก ที่นี่ เพื่อป้อนหมายเลขประจำเครื่องเข้าไป และตรวจสอบว่า เครื่องของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้าพบว่า เครื่องของท่านเป็นรุ่นที่ได้รับผลกระทบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการของโซนี่ ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรายชื่อของศูนย์บริการของโซนี่จะดูได้จาก หน้าศูนย์บริการ

  [นโยบายส่วนบุคคล ] 
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)